Rozwijamy ludzi i doskonalimy kompetencje

NARZĘDZIA

ULTRAPROBE 15.000

Podczas szkoleń z diagnostyki ultradźwiękowej, do ćwiczeń wykorzystujemy najnowszej generacji instrument pomiarowy jakim jest ULTRAPROBE 15000, który jest obecnie najbardziej uniwersalnym i zaawansowanym technicznie przyrządem firmy UE Systems do inspekcji ultradźwiękowej. Przy jego pomocy, inspektorzy mogą wykonywać analizę stanu maszyny lub instalacji, rejestrować dźwięki, zapamiętywać dane i zarządzać nimi. W przyrządzie wbudowane jest oprogramowanie dopasowane do określonych aplikacji. W zależności od wykonywanego rodzaju testu, wybiera się na miejscu pomiarów określony rodzaj oprogramowania przyrządu. Do wyboru są programy specjalizowane dla 6 zastosowań: Ogólne, Przecieki, Zawory, Łożyska, Elektryczność i Para. Ultraprobe 15000 automatycznie ustawia odpowiednie pola do zbierania danych.

Wszystkie dane, są w łatwy sposób przeładowywane do programu Ultratrend DMS, który służy do gromadzenia danych pomiarowych (wyniki pomiarów przyrządami ultradźwiękowymi Ultraprobe), określania trendów (zmiany wartości mierzonych parametrów maszyny/instalacji w czasie) i automatycznego sporządzania raportów na podstawie zebranych danych. W programie zdefiniowane są raporty różnego rodzaju. Jednym z nich jest raport pokazujący wielkość oszczędności w eksploatacji instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych, po usunięciu przecieków zlokalizowanych przy pomocy przyrządów ultradźwiękowych Ultraprobe. Jest to jednocześnie informacja o tym jak zmniejszyła się wielkość emisji dwutlenku węgla przez firmę czyli jej ślad węglowy, w wyniku usunięcia tych przecieków. Jednym ze zdefiniowanych raportów jest raport pokazujący w jakim stanie jest łożysko toczne. Dane zebrane przy pomocy przyrządów ultradźwiękowych Ultraprobe UE Systems i zgromadzone w programie Ultratrend DMS można przeglądać i analizować w różnoraki sposób. Można je także eksportować do programu MS Excel i tam poddawać dalszej obróbce.

Do analizy sygnału ultradźwiękowego służy również program UE Spectralyzer –  czyli aplikacja do analizy widmowej, który zmienia komputer we w pełni funkcjonalny analizator FFT. Można oglądać zarówno obrazy widma jak i przebiegów czasowych zarejestrowanych dźwięków. Dodatkowe funkcje umożliwiają analizę szczegółowych przypadków diagnostycznych. Przy użyciu UE Spectralyzer, łatwo tworzy się “obrazy dźwięku” do potrzeb raportów. Do pliku raportu można załączyć każdą próbkę dźwięku lub jego widma.

Skontaktuj się z nami

Nowe pole

Biuro

ul. Puszkarska 9
30-644 Kraków

Godziny pracy

Pn – Pt: 9:00 – 17:00

Kontakt

+48 668 814 023
biuro@bewise.com.pl