Rozwijamy ludzi i doskonalimy kompetencje

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

TECHNICZNYM / PRODUKCYJNYM

O SZKOLENIU:

Szkolenie przeznaczone jest dla Kierowników i Managerów wszystkich szczebli, którzy mają podległe zespoły pracowników. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów: krótkie moduły tematyczne jako wprowadzenie a następnie praktyczne ćwiczenia gdzie uczestnicy w bezpiecznym środowisku przerabiają poszczególne tematy odgrywając rozmowy z podwładnymi w formie scenek. Całość uzupełniona jest testami, studiami przypadków oraz dyskusjami.
Program skupia się na tych elementach zarządzania zespołem, które stanowią dla Kierowników i Managerów największe wyzwania.

ZAGADNIENIA PORUSZANE PODCZAS SZKOLENIA:

 1. Przywództwo:
  • Przywództwo a zarządzanie
  • Style przywódcze
 1. Rola i zadania szefa:
  • Rola szefa
  • Zadania szefa
  • Expose szefa
 1. Komunikacja:
  • Proces komunikacji
  • Zadawanie pytań i słuchanie
  • Komunikacja niewerbalna
  • Typy osobowości i jak z nimi postępować
 1. Zarządzanie czasem:
  • Ustalanie celów
  • Ustalenie priorytetów (zasada Pareto, matryca Eisenhower’a)
  • Planowanie
 1. Informacja zwrotna (feedback) i motywacja:
  • Informacja zwrotna – co to jest i zasady
  • Metody: kanapka, Pendleton, SSC
  • Okazywanie uznania
  • Nagradzanie pracowników
  • Motywacja finansowa i pozafinansowa

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA SZKOLENIA:

 • Umocnienie pozycji lidera – szefa wobec swoich pracowników
 • Lepsza komunikacja – na poziomie zespołu jak i w ramach całej organizacji
 • Umiejętność motywowania pracowników (z naciskiem na motywację pozafinansową)
 • Lepsza organizacja pracy własnej i zespołu poprzez wyznaczanie celów
  i określanie priorytetów
 • Możliwość budowania zaangażowania  pracownika poprzez okazywanie uznania, informację zwrotną i nagradzanie.

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie przeprowadzone będzie w formie seminaryjno -warsztatowej:

 • dyskusja lub ćwiczenie diagnozujące sytuację
 • krótkie moduły prezentacyjne przekazujące wiedzę z zakresu danego tematu
 • elementy praktyczne w formie różnorodnych ćwiczeń (także prezentacji) podczas których uczestnicy – w bezpiecznym środowisku – trenują praktycznie poznane właśnie tematy
 • całość uzupełniona jest – w zależności od potrzeb – dyskusjami i wymianą doświadczeń uczestników

GRUPA DOCELOWA:

Kierownicy, Liderzy Zespołów, Brygadziści, Mistrzowie Działów Utrzymania Ruchu i Produkcji / Działów Technicznych

 

Szkolenie organizowane jest we współpracy z naszym partnerem – firmą HR WISE

www.hrwise.pl

 

 

Data szkolenia: 16-17 styczeń 2020
Miejsce i adres:

Be Wise Sp. z o.o. / HR Wise Sp. z o.o.

ul. Puszkarska 9, 30-644 Kraków

Cena : 1600 zł netto / os. 

Godziny sesji szkoleniowych:
16.01: 9.00 – 17.00

17.01: 9.00 – 16.00

Skontaktuj się z nami

Nowe pole

Biuro

ul. Puszkarska 9
30-644 Kraków

Godziny pracy

Pn – Pt: 9:00 – 17:00

Kontakt

+48 668 814 023
biuro@bewise.com.pl