Rozwijamy ludzi i doskonalimy kompetencje

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Szkolenia otwarte nie zawsze spełniają oczekiwania konkretnego przedsiębiorstwa, które potrzebuje programu „szytego na miarę”, dostosowanego do aktualnych potrzeb firmy oraz do poziomu zaawansowania pracowników. Dlatego przygotowujemy także szkolenia zamknięte (wewnętrzne), które mogą zostać opracowane i przeprowadzone z uwzględnieniem Państwa specyficznych oczekiwań.

Gwarantujemy, że Państwa pracownicy otrzymają aktualne informacje, zgodne z obowiązującym stanem prawnym oraz najnowszymi trendami w omawianej dziedzinie. Podczas szkoleń nasi doświadczeni trenerzy dokładają starań, aby uczestnicy zgłębili temat nie tylko teoretycznie, a przede wszystkim poprzez praktyczne ćwiczenia. Dzięki temu Państwa pracownicy uzyskają nie tylko nową wiedzę, ale i zdobędą konkretne umiejętności.

Konkretny temat oraz ostateczny program szkolenia jest zawsze ustalany na podstawie rozmowy z Państwem i uczestnikami, chcemy bowiem by zaspokoił on wszelkie potrzeby oraz spełnił zakładane cele.

Poniżej prezentujemy obszary, w których organizujemy szkolenia zamknięte oraz przykładowe tematy szkoleń.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI TECHNICZNYMI

 • Wizualne zarządzanie wynikami (Performance Visual Management)
 • Budowa systemów i mechanizmów ciągłego doskonalenia (Kaizen/Continous Improvement)
 • Zarządzanie gospodarką narzędziową
 • Zarządzanie stanowiskami pracy
 • Zarządzanie infrastrukturą techniczną

PREDYKCYJNE UTRZYMANIE RUCHU

 • Diagnostyka Ultradźwiękowa
 • Diagnostyka termograficzna
 • Podstawy diagnostyki drganiowej z elementami eksploatacji
 • Diagnostyka maszyn na podstawie analizy widmowej drgań
 • Dobre praktyki ścieżek obchodowych, prac PM, PdM

PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

 

 • Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu zgodne z TPM
 • Zarządzanie efektywnością wykorzystania maszyn i urządzeń (Overall Equipment Efficiency – OEE)
 • Skracanie czasów przezbrojeń (SMED)
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem wg metodologii Lean
 • Planowanie i organizacja produkcji
 • Organizacja logistyki wewnętrznej

ZARZĄDZANIE STABILNOŚCIĄ PROCESÓW

 • Sekwencjonowanie przezbrojeń
 • Optymalizacja konstrukcji produktu
 • 5S, standaryzacja pracy
 • Jakość procesu, produkcji i produktu (Six Sigma, FMEA, 8D)

DOSKONALENIE GOSPODARKI SMAROWNICZEJ

 • Działanie środków smarnych oraz analizowanie ich kondycji
 • Sposób doboru środka smarnego
 • Jak modyfikować sprzęt do smarowania, inspekcji, analizy i kontroli zanieczyszczeń
 • Jak zidentyfikować awarie i znaleźć sposób ich rozwiązania
 • Projektowanie idealnego pomieszczenia dla przechowywania środków smarnych

EFEKTYWNOŚĆ KADR

 • Zarządzanie rozwojem i elastycznością kompetencji pracowników (mulstiskills matrix)
 • Doskonalenie efektywności szkoleń nowych pracowników (TWI – Training within industry)
 • Rozwój umiejętności miękkich i zarządczych

ZARZĄDZANIE MAGAZYNAMI

 • Organizacja procesów magazynowych
 • Organizacja miejsc składowania

BEZPIECZEŃSTWO MASZYN

 • Normy i dyrektywy maszynowe
 • Ocena zgodności maszyn i urządzeń technicznych z wymaganiami zasadniczymi (warunki nadawania oznakowania CE)
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych (wg wymagań dyrektyw 2006/42/WE oraz 2009/104/WE)
 • Zakup, odbiór i modernizacje maszyn – Wymagania prawne i dobre praktyki
 • Bezpieczeństwo pracowników i urządzeń w odniesieniu do wymagań Dyrektywy ATEX i Maszynowej
 • LOTO – bezpieczeństwo służb utrzymania ruchu

PRZEPŁYW INFORMACJI I MATERIAŁÓW

 • Mapowanie i doskonalenie Strumienia Wartości (Value Stream Mapping) – synchronizacja i optymalizacja przepływów od obsługi klienta poprzez planowanie, zaopatrzenie, zakupy, magazynowanie, proces wytwórczy po wysyłki i dystrybucję)
 • Mapowanie i doskonalenie Łańcucha Dostaw – synchronizacja i optymalizacja przepływów w organizacjach wieloodziałowych z wieloma lokalizacjami magazynowymi

Skontaktuj się z nami

Nowe pole

Biuro

ul. Puszkarska 9
30-644 Kraków

Godziny pracy

Pn – Pt: 9:00 – 17:00

Kontakt

+48 668 814 023
biuro@bewise.com.pl